Vi är med hela vägen

Vi på Eldabutiken erbjuder er totallösningar av brasvärme och skorstenar. Funderar ni på att köpa en eldstad, så hjälper vi er hela vägen. Från att välja den eldstad som passar just er, till det att ni kan tända den första brasan.

Hos Eldabutiken får du hjälp av certifierad personal både i butik och vid installation. Vi hjälper dig att göra en trygg och säker installation. Casinospel online erbjuder något för alla som gillar nöje! Vår gedigna produktutbildning med kunskap om installationsregler och täta kontakter med lokala skorstensfejare eller andra besiktningsmän borgar för kvalitet.

Eldabutiken har Sveriges största utbud på eldstäder – braskaminer, gjutjärnskaminer, täljstenskaminer, murspisar, kakelugnar och frimurade eldstäder.

I våra butiker har vi ett flertal olika eldstäder att inspireras av.
Tag gärna med era fastighetsritningar till butiken så hjälper vi er med en offert.

Idag kan man välja olika varianter av skorstenar, Eldabutiken installerar rostfria lätta skorstenar och murad blockskorstenar. Vi väljer tillsammans med er den lämpligaste modellen av skorsten. Vi arbetar i både nya och befintliga fastigheter.

Utseendet på skorstenen anpassas både på insidan och på taket. Rätt design och rätt färg.
Vid installation av skorstenen anpassas också taksäkerhet enligt gällande byggregler.

Precis som allt annat så blir en skorsten sliten med tiden och kan då vara i behov av en renovering.

En skorsten som inte använts på länge kan vara i behov av tätning och restaurering som inte alltid syns på utsidan. Vi har lång erfarenhet av skorstensrenoveringar med insatsrör. Är skorsten i ett sämre skick även på utsidan hjälper vi till med att mura om skorstenen ovan tak.

Eldabutiken tillverkar och monterar regnhuvar på skorstenar för att skydda skorsten för ett bestående värde.

Vi säljer och monterar godkänd taksäkerhet enligt gällande byggregler. Vi är utbildade taksäkerhetsmontörer och är licensierade av Taksäkerhetskommittén.

Vi lagerför en stor del taksäkerhet .
Eldabutiken har ett samarbete med Sveriges största tillverkare av taksäkerhet och kan specialanpassa lösningar efter er fastighetsbehov.

Går in i tankarna att bygga hus?
Då är vi er kontakt inom eldstäder & skorstenar. Eldabutiken arbetar med olika husleverantörer. Kom in till oss eller maila era ritningar till, då kan vi komma förslag på lämplig placering och eldstad.
I vårt sortiment kan vi erbjuda just din drömeldstad.

Dela upp betalningen (finansiering)

När du handlar hos oss har du möjlighet att dela upp din betalning. Eldabutiken har ett avtal med Santander Consumer Bank.
Du väljer själv delbetalningsalternativ utifrån vad som passar dig bäst.
Vi kan erbjuda ett räntefritt alternativ med en löptid på 4, 6, 12 eller 24 månader.
Det räntefria alternativet gäller för krediter upp till 100 000 kronor per person.

§ 1. Bygganmälan & Besiktning:

När man installerar en eldstad skall en bygganmälan göras till kommunen. När kommunen lämnat ett startbesked så får en installation utföras. Efter installationen skall en besiktning utföras av en godkänd besiktningsfirma. När kommunen lämnat ett slutbevis får eldstaden tas i bruk.

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar:
– Att anmälan görs till kommunens byggnadskontor.
– Att installationen besiktigas innan den tas i bruk.
– Att godkända uppstigningsanordningar finns anordnade.

Vi kan vara behjälpliga att gemensamt med er sätta ihop underlaget till bygganmälan. Kommunen lämnar ingen information till oss om startbesked, det är alltid fastighetsägaren som får denna information.

Eldabutiken ansvarar inte för att en bygganmälan utförs, det är alltid fastighetsägaren som är juridiskt ansvarig för bygganmälan. Skulle kommunen kräva sanktionsavgifter ansvarar fastighetsägaren för dessa.

Vi kan förmedla kontakt med en besiktningsfirma, besiktningsfirman bokar besiktning direkt med fastighetsägare då de är uppdragsgivare.

 

§ 2. Hämtning av gods från vårt lager:

Kontrollera alltid att godset har kommit till vårt lager. Vi meddelar när godset är klart för avhämtning.
Utlastning från vårt lager sker måndag – fredag 13.00–17.00
Andra tider endast efter överenskommelse.

§ 3. Leverans direkt till kund:

När godset levereras med transportföretag direkt till kund, skall ni ta emot godset, kontrollera att alla kollin finns och i möjligaste mån kontrollera att godset inte är skadat. Chauffören lastar av godset men är inte behjälplig med att bära in eller packa upp godset.

Reklamationer på skadat gods måste vara oss och transportföretaget tillhanda senast 2 dagar efter mottaget gods.
I annat fall utgår ingen ersättning.

 

§ 4. Montering:

Köparen ansvarar för att utrymmet är förberett för installationen. T.ex. att möbler är undanflyttade, både vid eldstadens placering samt att det finns en fri passage mellan eldstadens placering och ytterdörren eller annan ingång till fastighet. Eldabutiken skyddar golvet med gummimattor. Övrig intäckning ingår ej om så inte överenskommits.

Kostnad för; erforderlig avväxling av bärande konstruktion, eventuella skador uppkomna vid håltagning på dolda el-, vatten-, avlopps- eller ventilationsrör om sådana måste flyttas, tillkommer.

Eventuella åtgärder för att justera undertryck eller säkerställa luftflöde ingår ej i installationskostnaden om så inte överenskommits.

Kostnader för fundament ingår endast när så angivits. Vid montage av eldstäder med en vikt över 400 kg krävs lämpligt fundament.

Målning och spacklingsarbeten ingår inte.
Håltagning i betongväggar/betongbjälklag ingår ej om så inte överenskommits.
Grovstädning av montageplatsen ingår, finstädning ingår inte.

Merkostnader förenat med specialbeslag på tak där standardbeslag inte kan användas, eller om skorstenen måste vinklas tillkommer.
Borttransport av emballage och byggrester ingår.

Merkostnader förorsakade av dolda förutsättningar som normalt inte kunnat förutses genom av köparen lämnade ritningar, bilder eller muntliga uppgifter tillkommer.

Vid installation ska ni som kund vara anträffningsbar vid eventuella frågor, antigen via direkt kontakt på plats eller per telefon.

§ 5. Skorsten:

Stålskorstenar levereras om inget annat anges i svart kulör. Utvändiga delar är också svarta som standard. Vid övriga kulör skall det förankras vid offertförfarande.

§ 6. Skorstensrenovering:

Vid renovering av skorstenskanaler reserverar vi oss för trasiga skiljeväggar, sidodragningar, area förändringar som ej kunnat upptäckas vid besiktning. Vi reserverar oss också för skiljeväggar som rasar under renoveringen och håltagningar som erfordras för att återställa skorstenen. Omtapetsering och ommålning efter håltagning ingår ej i vårt åtagande.

§ 7. Anmärkningar installationsbesiktning:

Anmärkningar som gäller vårt arbete åtgärdas utan kostnad och vi står för eventuell efterbesiktning. Åtgärder skall utföras inom en skälig tid, behövs eventuellt material beställas från fabrik är det ledtiden från fabriken som kan påverka tid för åtgärd.

Ekonomisk kompensation för väntetid eller förlorad arbetstid utgår inte.

§ 8. Försening leverans / montering:

Eldabutiken och våra leverantörer skall tillse att givna leveranstider i största möjliga utsträckning hålls.

Vid försening utgår ingen ekonomisk kompensation.

§ 9. Betalningsvillkor:

Vid beställning av vara eller tjänst kan en handpenning på 30% av orderns värde debiteras via en förfaktura. Vid dessa fall får kunden en faktura på 30% av orderbeloppet, när faktura är reglerad så beställs material från fabriken. Handpenning gäller inte vid beställning av reservdelar.

Efter levererad tjänst eller vara ställs en slutfaktura ut, den regleras enligt nedanstående alternativ:

 • Godkänt betalkort via butikens betalningsterminal
 • Bankgiro betalning med 15 dagars betalningsvillkor.
 • Räntefri delbetalning via vår partner Santander Consumer Bank

Vid försenad betalning debiteras 8% ränta i enlighet med räntelagen (1975:635 – §9).
Vid beställning godkänner ni att vi har möjlighet att göra en kreditupplysning.

§ 10. Räntefri delbetalning:

Vi erbjuder en räntefri delbetalning via vår partner Santander Consumer Bank, 4, 6, 12 eller 24 månaders kredittid.

Kapitalbeloppet är räntefritt, avi-avgift med 30 kronor per månad tillkommer samt uppläggningsavgift.

 • 4 månader: 95:-
 • 6 månader: 195:-
 • 12 månader: 395:-
 • 24 månader: 495:-

För att lägga upp räntefri delbetalning vänligen kontakta butiken.

§ 11. Reklamationer:

Vid reklamationer på levererad eller monterad vara äger vi rätt att åtgärda felet inom skälig tid efter anmälan.

Ekonomisk kompensation för väntetid eller förlorad arbetstid utgår inte.

§ 12. Garantier:

Garantier på produkter lämnas i enlighet med respektive produkts garantivillkor.
På montage gäller 2 års montagegaranti.

§ 13. Naturmaterial:

Täljsten, marmor eller betong är naturmaterial där färgskiftningar kan förekomma.
Vi har ingen möjlighet att påverka, byta eller förändra levererat material.

§ 14. Bilder / dokumentation:

Vid en installation tar vi oftast bilder under montaget. Dessa bilder kan publiceras i sociala medier alternativt som exponering i vår butik. Givetvis utan hänvisning till montageplats eller fastighetsägare.
Önskar ni att bilderna inte publiceras, vänligen meddela oss detta vid beställning.

 

Dagens eldstäder är något helt annat än äldre öppna spisar, kaminer och kakelugnar. Med modern förbränningsteknik får vi ut den största möjliga effekten av eldstaden samtidigt som vi släpper ut miljövänliga restprodukter.

Biobränslen så som ved är en del av det naturliga kretsloppet. Om man kan konsten att elda rätt innehåller röken i stort sett bara koldioxid och vatten.
Träd tar upp vatten och koldioxid för att kunna tillverka energirika syre- och kolhydratmolekyler genom fotosyntesen.
När träden huggs ner och återanvänds till ved, frigörs åter vattnet och koldioxiden.
Rätt utfört bidrar inte vedeldning till den globala uppvärmningen, bara till den lokala.
Byter du din äldre, icke-miljövänliga eldstad till en ny från oss på Eldabutiken tar vi givetvis med din gamla eldstad och ser till att den tas om hand på ett miljövänligt sätt.
För oss är det viktigt att visa respekt för dig och ditt hem och självklart städar vi upp efter oss.

Elda rätt

Höga el- och oljepriser gör att allt fler väljer att komplettera sitt värmesystem. Då är en eldstad med biobränsle det självklara valet.
Oberoende beräkningar visar att villor med en lokaleldstad, som grupp betraktad, förbrukar mindre energi från fossila uppvärmningskällor än villor utan en lokaleldstad.
Om vi ska elda på ett miljövänligt sätt krävs en modern brasvärmeanläggning med hög verkningsgrad – och inte minst, att vi verkligen anstränger oss för att elda rätt.
Produktutvecklingsavdelningarna hos kamintillverkarna har arbetat mycket för att minimera riskerna för felaktig användning och satsat på produktutveckling som gör det enklare att elda rätt. Läs alltid bifogad eldningsinstruktion.

Checklista för eldning i lokal eldstad

För att få ut mesta möjliga energi och samtidigt få en miljövänlig eldning gör så här:

Se till att du har en modern braskamin med effektiv förbränning.

Elda bara torr ved.

Ha god lufttillförsel, pyrelda aldrig. Att elda vid maximal effekt med bra drag är bättre än att elda med låg effekt under hela dagen.

Med rätt eldning skall röken vara vit, helst genomskinlig. Svart/grå rök tyder på en olämplig eldstad, fel eldningsteknik eller användning av felaktigt bränsle.

Eldstaden fungerar bättre om den sotas och rengörs ofta. Det spar både energi och miljön.

Tänk alltid på att det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånplattor eller liknande.

Att köpa ved

Det du ska tänka på när du köper färdigkluven ved är att den är torr. Annars måste du lagra den en längre tid innan du kan elda med den. Ved erbjuds i både säckar och i större partier. Eldar du kontinuerligt i din braskamin och har möjlighet att lagra några kubikmeter är det betydligt billigare än att köpa veden säckvis.
Hugger du veden själv bör du göra det under vintern/tidig vår. Kapa och klyv veden så snart du kan och låt den ligga staplad i ett luftat uterum i minst 1 års tid.

När du tänder

Tändpåsar/kuddar är ett enkelt och effektivt hjälpmedel vid upptändning i din eldstad. Lägg 2 grövre vedträn i botten och tunnare ved på topp i kaminen och stickor högst upp. Placera en tändpåse på eldstadens rökvändarhylla, detta för att snabbare få ett bra drag  i skorstenen. Lägg sedan en tändpåse på toppen av veden och tänd.

Bra eldning

Det är viktigt att du vårdar din eldstad. Ett rent glas är oftast ett kvitto på en bra förbränning. Färgen på röken ger dig också signaler om förbränningen. När röken är svagt vit eller genomskinlig har du en bra förbränning och det kommer nästan bara vattenånga ur skorstenen. Är röken mörk har du inte en fullständig förbränning, det beror oftast på för lite luft till eldstaden eller att veden är fuktig.

Modern vedeldning

En modern anläggning har en verkningsgrad på 79 procent och uppåt. Det kan jämföras med en öppen spis som bara har en verkningsgrad på mellan -5 till 10 procent.

Värmeinnehåll i olika träslag kan variera. I tabellen finns en uppställning över hur mycket kW timmar träslagen ger per kilo träd:

 • Lönn 4,1
 • Björk 4,3
 • Ek 4,0
 • Al 4,2
 • Ask 4,1
 • Gran 4,2
 • Tall 4,4
 • Lärk 4,4

Miljöfördelar med modern brasvärme

 • Förnyelsebart biobränsle
 • Lokalt producerat bränsle
 • Effektiv förbränning
 • Minskar elberoendet
 • Bidrar inte till växthuseffekten

Brasvärme är den enda el-oberoende värmekällan

Eldstaden har alltid varit en självklar samlingsplats i våra hem. I ett modernt högteknologiskt samhälle behöver vi eldstaden mer än någonsin – inte bara för trivsel utan även för ökad trygghet.

Räddningsverket räknar med att cirka 45 000 hushåll blir strömlösa under någon period varje år. Även om inte alla strömavbrott blir lika allvarliga som vid de rekordstormar Gudrun och Per, så ger eldstaden en välkommen, för att inte säga nödvändig, extra säkerhet och trygghet..
Eldstaden är helt el-oberoende och eldas med ved, en förnyelsebar energikälla som är lätt tillgänglig i alla delar av landet.

Arbetskostnaden för installation av eldstad eller renovering av skorsten ger rätt till skattereduktion. Det räknas som Rot-arbete, förutsättningen är att arbetet utförs i en bostad som du äger.

ROT-avdraget görs enligt fakturamodellen. Det innebär att du som köpare bara betalar 70% arbetskostnaden inklusive moms. Resterande del av arbetskostnaden (30%) skickar vi in en ansökan till Skatteverket om.

Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50.000 kronor per person och år.

Klicka här  – för mer ingående information.