Butik

Rökgasfläkt RSV016
maj 1, 2019
Draftbooster
maj 1, 2019

EFC 16 styrning rökgasfläkt

1790 kr

Kategori:
Beskrivning

EFC16 är en elektronisk hastighetsstyrning för manuell drift av Exodrafts skorstensfläktar. Hastigheten på skorstensfläktens motor kan kontinuerligt kontrolleras med EFC16-styrningen och skorstensfläktens kapacitet kan därmed varieras från 25% till 100%.

Detta gör att du kan anpassa din skorstensfläkt enligt aktuella behov, oavsett om du antänder elden, lägger till bränsle till elden eller den pågående uppvärmningen.

En av/på-brytare är inbyggd i reglaget för hastighetsstyrningen; även en minimumtrimmer och en LED-lampa som tänds när styrningen är på, är installerade.

Funktioner

EFC16-styrningen har ett vred med vilket skorstensfläktarna kan slås på och av, och skorstensdraget kan regleras till önskad nivå.

Ju längre mot höger som vredet vrids, efter av/på-positionen, desto långsammare går skorstensfläkten.

En reparationsbrytare REP-AFB eller motsvarande måste fästas på skorstenen för EFC16 kontrollen.

Vänligen märk att EFC16 måste installeras av en auktoriserad elektriker.