Dru har bedrivit verksamhet med gasoleldstäder under en tjugoårsperiod och utvecklingen av återförsäljarnätet är ständigt pågående. Dru´s produkter monteras hos privatpersoner, restauranger, spa och andra offentliga miljöer.