Eldabutiken

Vi är Eldabutiken

Eldabutiken är Sveriges största återförsäljare av eldstäder och skorstenar. Låt oss på Eldabutiken inspirera dig i ditt val av eldstad. Vi är vana att svara på frågor om finansieringsmöjligheter, skorstenar, ROT-avdrag, samt vilka fördelar som finns och allt annat som rör naturliga värmekällor. Besök oss gärna och se våra utställningar

Vi är med hela vägen

Eldabutiken har som första och enda organisation i branschen en yrkescertifiering för att säkerställa att installationen utförs korrekt och enligt regelverket. Certifieringen är framtagen av branschens ledande aktörer och är under statlig kontroll.

Kompetensen bland våra installatörer är något vi är stolta över. Denna kompetensen har tagit många år att bygga upp och är en viktig förutsättning för att lära hantverket vidare. Nu har vi tagit nästa steg och säkrar kvaliteten genom att ett certifikat som visar att vi uppfyller de krav som du som kund förväntar dig. Du ska kunna sova gott och veta att installationen är rätt utförd enligt de regler och riktlinjer som finns. Därför går alla våra installatörer utbildningen som bland annat innehåller:

Förbränningslära

Skorstensfysik

Värmeöverföringslära

Belastning av bjälklag

Olika typer av ventilationssystem

Taksäkerhet

Lagkrav gällande installation eller väsentlig ändring av eldstäder och skorstenar

Krav på eldstäder i Boverkets byggregler

Krav på rökkanaler i Boverkets byggregler

icon

Hembesök
av rådgivare

Vi erbjuder hembesök där vi rätar ut alla frågetecken och ger dig tips och råd vid val av rum, plats och modell. Du får också en offert på lämplig modell och installationsarbetet.